Grit och Resilience


Livet är inte alltid solsken, blommor och kattungar. Ibland är livet jobbigt, skrämmande och riktigt tufft. Den viktigast livsfärdigheten du kan lära dig är att inte låta yttre omständigheter styra hur du mår eller känner. Att kunna hålla dig lugn, samlad och fokuserad vad som än händer runt omkring dig. 


Bli bekväm med att vara obekväm.


Ett fåtal människor är födda med denna förmåga och de ses ofta som någon form av supermänniskor. Vad väldig många dock har missat är att detta är en färdighet som alla andra färdigheter. Du kan lära dig detta och när du väl har grunden så kan du träna på det och bli bättre och bättre.


När du går igenom detta program kommer du att lära dig att slappna av och fokusera under alla omständigheter. Vi kommer även rensa ur din ryggsäck från bagage som håller dig tillbaka så som skuldkänslor, ilska, bitterhet och rädslor. Du kommer att lära dig hur du sätter mål för framtiden och, framför allt, hur du programmerar dig så att du når dessa mål.


Grit och Recillience är två ord som är svår att översätta till svenska.

Man kan säga att det är förmågan att bita ihop och köra på när det blir jobbigt, måttet på hur ofta du orkar bli nedslagen men fortsätta att resa dig upp eller din förmåga att hålla blicken på målet när det stormar runt om dig.


Grit och Recillience - Det är vad detta program ger dig.


Programmet består av 8 stycken coaching sessioner och övningar du arbetar med mellan sessionerna. Vi träffas i Stockholm eller Nynäshamn för den första sessionen och resterande sessionerna sker via telefon eller dator. Du behöver då kunna sitta ostörd och ha ett headset.


Pris: 8000:-